Vaskularna hirurgija – Endovenska laserska ablacija

vaskularna-hirurgija-endovenska-laserska-ablacija

Endovenskalaserska ablacija je minimalno invazivna procedura lečenja proširenih vena koja se može obaviti u manjim klinikama i lekarskim ordinacijama.
Lasersko vlakno se kroz kožu ubacujeu obolele vene i varikozitete, koje se dejstvom laserske energijeuništavaju. Princip delovanja laserskog zraka je temperaturno oštećenje i promena strukture zida obolele vene sa krajnjim ciljem onesposobljavanja postojećih i dalje prevencije nastajanje novih varikoziteta. Sama procedura kod manje komplikovanih vena ne traje duže od 30 minuta.

Prednosti endovenske laserske ablacije?

Brojni su razlozi koji opredeljuju pacijenta da se odluči za ovaj način lečenja. Ovaj tretman omogućava:

 • Minimalno invazivnu i za pacijenta lakšu opciju lečenja
 • Značajnomanje bolova, osećaja težine i drugih nelagodnosti
 • Efikasnija cirkulacije krvi
 • Smanjena mogućnost kasnije pojave venskog ulkusa
 • Doprinos lepšem izgledu nogu

Kako se izvodi endovenska laserska?

Toplotni izvor laserske energije izaziva oštećenje, skupljanje i postepeno nestajanje obolelih i proširenih vena.Posledica takvog delovanja jeeliminacija obolelih vena i onemogućavanje protoka krvi kroz njih. Obzirom da se tretiraju površne vene, njihovo onesposobljavanje i eliminacija ne utiču bitnije na ukupan prenos krvi iz nogu ka srcu.

Da li gubitak površnih vena predstavlja problem?

NE. Obolele vene koje se u proceduri onesposobljavaju su potencijalno opasan izvor tromboze površnih i dubokih vena i mogući razlog nastanka znatno ozbiljnijih i po život opasnih stanja kao što je embolija pluća. Obolele vene su inače afunkcionalne i čest izvor upalnih procesa te se njihovim uklanjanjem značajno smanjuju tegobe i verovatnoća pojave ozbiljnijih komplikacija. Zdrave vene koje ostaju apsolutno su dovoljne za nesmetano i efikasno vraćanje krvi ka srcu.

Koji i kakvi su alternativni načini lečenja?

Proširene vene se ne smatraju same po sebi opasnim po život te njihov tretmanodstranjivanjem nije absolutno neophodan.Brojne nelagodnosti, estetski momenti motivišu pacijente da se leče.Opcije za lečenje obolelih vena su brojne od tradicionalnog hiruškog pristupa pa do savremenih tehnologija kome pripada i lečenje laserom.Hirurgija vena se može izvoditi u opštoj ili regionalnoj anesteziji, za sobom ostavlja veći ili manji broj ožiljaka a postoperativni oporavak je duži.
Skleroterapija, dugo korišćen tretman,ponekad terapija izbora kod postojanja manih varikozno izmenjenih vena.Postoje dve mogućnosti, korišćenje sklerozantne tečnosti(starija varijanta) ili pene(pod kontrolom ultrazvuka). Moguće je i anbulatno uraditi flebektomijukroz manji broj incizija.

Kako se izvodi endovenska ablacija?

Tokom postupka pacijent leži na leđima ili stomaku. Koža oko vena na donjim ekstremitetima se injicira tumescentnom anestezijom kako bi se okolna tkiva zaštitila od visoke temperature a pritom pacijent bio obezboljen.Nakon adekvatne pripreme hirurg ubacuje lasersko vlakno,1470nm u obolelu venu. Pozicija i kretanje laserskog vlakna se kontroliše ultrazvučnom sondom. Kada se sa sigurnošću utvrdi pozicija vlakna počinje otpuštanje laserske energije i postepenim povlačenjem vlakna de mesta primarne insercije uništava se obolela vena. U kasnijem toku tretirane vene postaju fibrozno izmenjene i na kontrolnom ultrazvučnom pregledu se ne registruje protok krvi kroz tretiranu venu.Sama procedura je relativno bezbolna i retko traje duže od 30 do 60 minuta.Po završetku procedure na tretiranu nogu stavlja se elastični zavoj a potom čarapa. Bolesnik obično ustaje odmah nakon intervencije i stimuliše se da hoda prvog dana 15 do 20 minuta. Zavoj se nosi jo7 do 15 dana.

Kakav je oporavak nakon endovenske laserske ablacije?

Sama procedura ostavlja minimalne ožiljke i praćena je minimalnim postoperativnimbolovima,oporavak je relativno brz a tegobe koje je pacijent preoperativno imao gotovo potpuno nestaju.Manji bolovi i modrice mogu biti tretirani oralnim analgeticima i lokalnim kremama. Važno je da nakon intervencije se pacijent hrabri da što pre krene da se kreće i vraća svojim normalnim aktivnostima.. Sedam dana po intervenciji vrši se kontrolni pregled. I daju dodatni saveti i terapija po potrebi..
Koji ikakvi su rizici povezani sa endovenskom laserskom ablacijom?
Као i коd bilo kog medicinskog postupka postoje potencijalne komplikacije.Оvе retke комpliкаciје uključuju:

 • Blagu obamrlost kože regija gde je tretirana vena trajanja do 7 dana
 • Upalu tretirane vene koju prati crvenilo, lokalna bolna ostljivost i povišena temperatura (blaži oblici nisu retkost, traju 3 do 7 dana
 • Duboka venska tromboza. Ovo je izuzetno retka komplikacija nakon EVLA ali vrlo ozbiljna po karakteru.Najbolji način preveniranja je nošenje elastičnog zavoja ili čarape uz stimulisanje kretanja.
 • Infekcija na mestu manjih flebektomija, takođe retka i obično samoizlečujuća komplikacija
 • Podlivi i modrice su obično blagi i prolaze nakon 7 do 10 dana
 • Druge komplikacije su retke i mogu biti ponekad greška u radu samog izvođača

Koliko je uspešna endovenska laserska ablacija?

Rezultati i analize iz svetske literatute pokazuju da je EVLA siguran, bezbedan i nadasve efikasan način lečenja proširenih vena.Uspešnost lečenja u prvoj godini po operaciji je 98% a 93% nakon dve godine praćenja.

Koji su nedostaci endovenske laserske ablacije?

Sama laserska tehnika eliminacije velikih vena a pre svega velike površne vene je veoma uspešna. Vene potkolenica koje su često veoma izražene i zahtevaju posebnu pažnju nažalost nisu pogodne za lasersko uništavanje pre svega zbog anatomske pozicije, bliskosti sa pratećim neravima koje nesmemo oštetiti te sama procedura je neretko praćena manjim hiruškim rezovima(flebektomijama) koji omogućavaju adekvatno odstranjenje svih vena i dobar ukupan rezultat.

Koliko to košta?

Sama intervencija laserom je deo opštih troškova koji se često sabiraju sa dodatnim manjim intervencijama kao što su flebektomije i aplikacija terapije penom i precizno se dogovaraju pre operativnog zahvata. Svi postoperativni pregledi nakon operacije su uključeni u dogovorenu cenu u narednih 12 meseci. Troškovi lečenja nisu uključeni u sistem opšteg zdravstvenog osiguranja ali se mogu između ostalog pokriti od strane dopunskih osiguranja ako se osiguravajuće kuće slažu oko toga.


Top
Show Buttons
Hide Buttons