Transplatacija kose

transplatacija-kose

Intervencija Transplantacija kose se u našoj klinici radi već dugi niz godina. Kako smo metodu transplantacije kose doveli na ovo područje među prvima, slobodni smo da Vas uverimo u uspešnost iste kao i u kvalitet našeg rada.

Uzroci opadanja kose

Posmatranjem korena dlake kod muškarca, konstatovano je da na korenu postoje odredjena telašca koja su nazvana receptori koji su osetljivi na androgeni hormon iz grupe testosterona – 5Alfa dihidrotestosteron, koji se vezuje za ove receptore i time dovodi do oštećenja korena dlake koja postaje sve tanja, nekvalitetna i na kraju ispada iz svog ležista kada koren u potpunosti bude uništen od strane hormona. Taj hormon kao i svi drugi androgeni hormoni počinju da se luče sa polnim sazrevanjem ili pubertetom, te se tako prvi znaci slabljenja kvaliteta kose i njenog proredjivanja i opadanja vide nakon početka puberteta. Ova pojava je danas poznata kao “Androgena alopecija”. Problem opadanja kose po ovom tipu je karakterističan po tome što kosa opada na gornjim delovima glave dok u delu iznad ušiju i na potiljku nikada nema opadanja kose, što je uslovljeno odsustvom receptora za andrgene hormone na tim delovima glave.

Metoda

Na osnovu prethodno izloženog, postoje dva tipa dlake-sa i bez receptora i to je bila polazna tačka za izvodjenje transpalntacije kose. Naime, presadjivanjem ove dlake iz potiljačne regije zajedno sa korenom, na one gornje delove na glavi gde kosa opada, postignut je trajan rast kose iz sledećih razloga: Prvo, ova dlaka na svom korenu nema receptore za androgene hormone, te samim tim taj koren ne može biti oštećen, i kao drugo, radi se o vlastitom tkivu tako da nema mogućnosti odbacivanja ove dlake što bi se moglo desiti ako bi se presadilo tkivo druge osobe. Narvno, postoje i drugi uzroci opadanja kose ali su oni vezani za infekcije kože glave i korena kose bakterijama, virusima i gljivicama, zatim za urodjene deformitete u razvoju korena dlake, atrofiji kože autoimunim oboljenjima, malignim oboljenjima kože glave ili pak lečenja drugih malignih oboljenja radioterapijom i citostaticima kao i za razne povrede poglavine fizičkim agensima.
Presadjivanje kose je zahvaljujući ovim saznanjima, postala metoda izbora kod alopecije androgentskog, odnosno naslednog tipa jer se postojanje receptora na korenu dlake prenosi sa kolena na koleno čak i kroz nekoliko generacija. Nažalost ova pojava nije vezana iskljiučivo za mušku populaciju iako je kod njih najčešće prisutna, ali u malom procentu ona je prisutna i kod žena i manifestuje se proredjivanjem kose na gornjim delovima glave, te se smatra genetskom malformacijom. Sreća je da i kod žena i kod muškaraca danas može da se uradi presadjivanje kose u smislu progusćivanja proredjene povšine ili pak pokrivanja potpuno ogoljene površine. Naravno tehnnologija rada se godinama menjala i dovedena je do toga da se postižu maksimalni rezultati same intervencije.

Anestezija

Intervencija se u najvecem broju slučajeva radi u lokalnoj anesteziji, kratkotrajnoj intravenskoj sedaciji ili u kombinaciji ove dve vrste anestezije. Sama intervencija nije bolna, a u zavisnosti od broja transplantata moze trajati I do 6 sati.

Operativni postupak

Konkretan postupak se sastoji u uzimanju dlake sa korenom iz najčešće potiljačne regije i takva dlaka se usadjuje na mestima gde je kosa poredjena i to odgovarajućim redosledom. Uobičajeno je da se potpuno ogoljena površina popunjava u dve faze – postepenim povećanjem gustine ili se pak proredjena površina progušćuje u jednom aktu.

Rezultati

Ovako usadjena dlaka sa korenom zahteva nekoliko nedelja, tačnije 8-16 nedelja da krvni sudovi iz okoline urastu u koren da bi koren dobio hranljive materije i da bi dlaka mogla da nastavi da raste. Takav proces je trajan i dlaka više nikada ne može opasti te nastavlja da raste kao i sva druga dlaka. Ono što treba očekivati u procesu rada je neposredan postoperativni tok koji se karakteriše skdanjem konaca iz potiljačne regije koji se tamo stavljaju radi eliminisanja defekta koji bi mogao nastati uzimanjem zdravog korena radi transplantacije. Konac se skida četrnaestog dana i time je faza potpuno završena ukoliko se ne želi pristupiti daljem radu. Takodje je veoma teško velike površine pokriti u jednom zahvatu pa je nekad potrebno raditi i dodatne procedure koje su takodje moguće i kod aktivnog procesa opadanja kose koji se ne može zaustaviti ni jednim savremenim medicinskim sredstvom.


Top
Show Buttons
Hide Buttons