Tim

Dr. Zoran Lekić,

specijalista opšte, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije,subspecijalista transplantacije kose i laserske estetske hirurgije.

Diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1985 godine. Po završetku studija nastavio odmah sa radom na Prvoj Hiruškoj klinici u Beogradu, gde je i započeo specijalizaciju iz opšte hirugije. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je  1991 i nastavio sa specijalizaciojom iz plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije, te je ubrzo položio i specijalistički ispit iz ove oblasti.

Od 1985. radio je na  Opštem hiruškom odeljenju  I Hiruške klinike Univerziteta u Beogradu do 1986. kada prekida zbog odsluženja vojnog roka u svojstvu lekara u JNA, zatim po povratku iz JNA 1987.  nastavlja sa radom u  novo formiranom   centru za urgentnu hirurgiju u Kliničkom centru Srbije, gde obavlja poslove iz  opšte, plastične, rekonstruktivne,estetske, grudne, vaskularne i urološke hirurije, te iz traumatologije i ortopedije, stičući  ogromno iskustvo u periodu od  1991 do 1994 za vreme trajanja ratnih sukoba u  bivšoj SRJ što je doprinelo velikom broju  ranjenika koji su zbrinjavani u  ovoj ustanovi. 1994. Prelazi u prvatnu praksu  i radeći na završetku specijalizacije iz Plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije na klinici za Plastičnu hirurgiju i opekotine u Klliničkom Centru Srbije do 1999. kada potpuno prelazi u privatnu praksu.

 

U Međuvremenu pohađao je:

 • U New Yorku Postdiplomski kurs iz esteteske hirugije 1992. i isti
 • Na Univerzitetu Prinston u New Jersey 1992. posvećen presadjivanju kose.
 • Postiplomski kurs iz estetske hirugije 1994. na univerzitetu u Pragu
 • Postiplomski kurs i laserske estetske hirurgije na univerzitetu Umee u Svedskoj 1994.
 • Postiplomski kurs iz estetske hirurgije 1995. u Kjotu u Japanu
 • Postiplomski kurs iz presadjivanja kose u Jokohami u Japanu 1995.
 • Postiplomski kurs iz presadjivanja kose 1995. u Atini
 • Postiplomsku kurs estetske hirurgije u Meksiko Sitiju 1995.
 • Postiplomski kurs o presadivanju kose 1997. u Lisabonu
 • Postiplomski kurs estetske laserske hirurgije 1997. u Parizu
 • Postiplomski kurs estetske hirurgije u Abidjanu, Obala Slonovače 1997. podorganizacijom Američkog udruženja Estetske hirugije
 • Postiplomski kurs presadjivanja kose, 1998
 • Postdiplomski kurs laserske eteske hirurgije, 1998
 • Postiplomski kurs iz ENT-LAUP hirurgije 1998
 • Mnogi drugi seminari u zemlji i inostranstvu

Zahvaljujući ovim  usavršavanjima i prisutnostima na mnogobrojnim svetskim skupovima, dr Zoran Lekić nosilac je članstva Svetskog udruženja plastične, rekonstruktivne i estetske hirugije i evropskog udruženja za lasersku estetsku hirurgiju.

Član je privatne lekrske komore.

Dr. Zoran Lekić živi i radi u Dubaiju u CITY CENTRE CLINIC gde sarađuje sa velikm brojem stručnjaka iz oblasti plastične, rekonstruktivne estetske i opšte hirurgije. Krajem svakog meseca Dr Lekić dolazi u S.B.Mens Sanu u Beogradu i vrši hirurške intervencije. Više o doktoru Lekiću na njegovom zvaničnom sajtu: www.drzoranlekic.com.

 

dr Mihaila JaksicDr Mihaila Jakšić, specijalizant plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila (oktobar 2009.- jun 2015.) sa prosečnom ocenom 9,07.

Diplomiski rad „ Hirurško lečenje neuroendokrinih tumora pankreasa” odbranila juna 2015.Član Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

Član SRPRAS-a.

Učesnik na brojnim kongresima i stručnim usavršavanjima.

Specijalizant plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od oktobra 2016.

Radno iskustvo je sticala u privatnim i državnim bolnicama, kao i u Menssani gde je trenutno zaposlena.

Stručno se usavršava i na postdiplomskim Specijalističkim akademskim studijama iz dečije hirurgije.

 

dr Branislav TrifunovicSTRUČNI KONSULTANTI

 Ass.dr Branislav Trifunović, specijalista dečije, plastične i rekonstruktivne hirurgije 

Diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1997 godine. Specijalističke studije iz dečije hirurgije pohađao u periodu od 1998 do 2003 god.kada je položio specijalistički ispit.

Aprila 2004 započeo drugu specijalizaciju iz plastične hirurgije koju je završio 2010.

 1. god. odbranio magistarski rad: “Uticaj patoanatomskih promena kod urođenog rascepa primarnog nepca na izbor operativne tehnike” Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Od 2003. stalno zaposlen na odelenju Plastične i rekonstruktivne hirurgije Univerzitetske dečije klinike u Beogradu.

Septembra  2012. je izabran u zvanje Kliničkog asistenta na Medicinskom  fakultetu u Beogradu.

 

Članstva:

Od 2008         –           MBC (Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters- WHO Collaborating Center)

od 2005          –           ESPRAS (European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery)

od 2005          –           Recenzent (rewiewer-) stručnog časopisa Američkog udruženja za Rascep usne i nepca (ACPA-American Cleft Palate Association): “Cleft palate craniofacial journal”

od 2004          –           EUPSA (European Pediatric Surgeons Association)

od 2003          –           MBC (Mediteranian Burns club)

od  2003         –           ACPA (American Cleft Palate Association)

1996                –           EMSA (Eurpeam Medical Student Association)

 

Dr. Jugoslav Ajtić je specijalista opše i traumatološke hirurgije, koju je stekao u  Nemačkoj. Radni vek je proveo kao visoko priznati hirurg u Urgentnom centru KCS kao načelnik hirurškog odeljenja. Usko se bavi problematikom iz koloproktologije

3 Dr Jugoslav Ajtic (1)

Prof.dr.sci.med.Miloš Petković, doktor nauka, specijalista anestezije, načelnik službe anestezije i intenzivne terapije UDK Tiršova.Vodi anesteziju tokom hiruških zahvata koja može biti opšta endotrahealna,regionalna i analgo sedacija.

Dr.sci.Gordana Miletić specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i endokrinologije. Od 1986. Godine, zaposlena u KCS Institut za ginekologiju i akušerstvo, Višegradska 26, kde je načelnik na akušerskom B odeljenju porodilišta.

Dr.sci.Zorica Milosavljević-Slavnić, doctor nauka, specijalista dermatovenerologije. Bavi se dermoskopijom iz koje je završila sve kurseve i napredni. Radni vek je provela na VMA na odeljenju dermatovenerologje.

Dr Slobodan Nikitovic, specijalista interne medicine – kardiolog. Dugogodišnje iskustvo stekao radeći u zavodu za hitna interna i cerebrovaskularna.oboljenja, danas Bolnica Sveti Sava 11 godina, kao i u koronarnoj jedinici Urgentnog centra gde je radio 18 godina.


Top
Show Buttons
Hide Buttons