Tim

Dr. Zoran Lekić, specijalista opšte, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije,subspecijalista transplantacije kose i laserske estetske hirurgije.

Dr. Zoran Lekić  diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Beogradu 1985 godine, nastavio po završetku studija odmah sa radom na Prvoj Hiruškoj klinici u Beogradu, gde je i započeo specijalizaciju iz opšte hirugije. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je  1991 i nastavio sa specijalizaciojom iz plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije, te je ubrzo položio i specijalistički ispit iz ove oblasti.

Od 1985. radio je na  Opštem hiruškom odeljenju  I Hiruške klinikeUniverziteta u Beogradu do 1986. kada prekida zbog odsluženja vojnog roka usvojstvu lekara u JNA, zatim po povratku iz JNA 1987.  nastavlja sa radomu  novo formiranom   centru za urgentnu hirurgiju u Kliničkom centru Srbije, gde obavlja poslove iz  opšte, plastične, rekonstruktivne,estetske, grudne, vaskularne i urološke hirurije, te iz traumatologije i ortopedije stičući  ogromno iskustvo u vrmenu od  1991 do 1994 za vreme trajanja ratnih sukoba u  bivšoj SRJ što je doprinelo velikom broju  ranjenika koji su zbrinjavani u  ovoj ustanovi, te 1994. Prelazi u prvatnu praksu  i radeći na završetku specijalizacije iz Plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije na klinici za Plastičnu hirurgiju i opekotine u Klliničkom Centru Srbije do 1999. kada potpuno prelazi u privatnu praksu.


U Međuvremenu pohađao je:

 • U New Yorku Postdiplomski kurs iz esteteske hirugije 1992. i isti
 • Na Univerzitetu Prinston u New Jersey 1992. posvećen presadjivanju kose.
 • Postiplomski kurs iz estetske hirugije 1994. na univerzitetu u Pragu
 • Postiplomski kurs i laserske estetske hirurgije na univerzitetu Umee u Svedskoj 1994.
 • Postiplomski kurs iz estetske hirurgije 1995. u Kjotu u Japanu
 • Postiplomski kurs iz presadjivanja kose u Jokohami u Japanu 1995.
 • Postiplomski kurs iz presadjivanja kose 1995. u Atini
 • Postiplomsku kurs estetske hirurgije u Meksiko Sitiju 1995.
 • Postiplomski kurs o presadivanju kose 1997. u Lisabonu
 • Postiplomski kurs estetske laserske hirurgije 1997. u Parizu
 • Postiplomski kurs estetske hirurgije u Abidjanu, Obala Slonovače 1997. podorganizacijom Američkog udruženja Estetske hirugije
 • Postiplomski kurs presadjivanja kose, 1998
 • Postdiplomski kurs laserske eteske hirurgije, 1998
 • Postiplomski kurs iz ENT-LAUP hirurgije 1998
 • Mnogi drugi seminari u zemlji i inostranstvu

Zahvaljujući ovim  usavršavanjima i prisutnostima na mnogobrojnim svetskim skupovima, DrZoran Lekić nosilac je članstva Svetskog udruženja plastične, rekonstruktivne i estetske hirugije i evropskog udruženja za lasersku estetsku hirurgiju.

Član je privatne lekrske komore.

Dr. Zoran Lekić živi i radi u Dubaiju u CITY CENTRE CLINIC gde sarađuje sa velikm brojem stručnjaka iz oblasti plastične, rekonstruktivne estetske i opšte hirurgije. Krajem svakog meseca Dr Lekić dolazi u S.B.Mens Sanu u Beogradu i vrši hirurške imtervencije. Više o doktoru Lekiću na njegovom zvaničnom sajtu: www.drzoranlekic.com.

Prof. dr. Radmilo Rončević je istaknuti plastični i kraniofacijalni hirurg sa velikim medjunarodnim iskustvom. Predavao na Američkim, Evropskim i svetskim univerzitetima i kongresima. Objavio je više od 100 naučnih radova u vodećim stručnim časopisima o plastičnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji. Najpoznatiji je po hirurškom lecenju endokrine oftalmopatije (buljave oci) u svetu. Dobitnik je brojnih priznanja  Američkog udruženja plastičnih hirurga. Član je medjunarodne konfederacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju(IPRAS),medjunarodnog duruštva za estetsku plasticnu hirurgiju (ISAPS) i Evropskog udruženja za kranomaksilofacijalnu hirurgiju (EACMFS).

Dr. Jugoslav Ajtić je specijalista opše i traumatološke hirurgije, koju je stekao u  Nemačkoj. Radni vek je proveo kao visoko priznati hirurg u Urgentnom centru KCS kao načelnik hirurškog odeljenja. Usko se bavi problematikom iz koloproktologije.

Dr. Aleksandar Milanović specijalista opšte hirurgije. Radno iskustvo sticao u Evropskim zemljama, posebno u Italiji. Član udruženja estetskih/kozmetskih hirurga iz Austrije (WACS). Poseduje licencu za rad u Italiji. Usko saradjuje sa prof. dr. Lisborgom iz Klagenfurta.

Prof.dr.sci.med.Miloš Petković, doktor nauka, specijalista anestezije, načelnik službe anestezije i intenzivne terapije UDK Tiršova.Vodi anesteziju tokom hiruških zahvata koja može biti opšta endotrahealna,regionalna i analgo sedacija.

Dr.sci.Gordana Miletić specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i endokrinologije. Od 1986. Godine, zaposlena u KCS Institut za ginekologiju i akušerstvo, Višegradska 26, kde je načelnik na akušerskom B odeljenju porodilišta.

Dr.sci.Zorica Milosavljević-Slavnić, doctor nauka, specijalista dermatovenerologije. Bavi se dermoskopijom iz koje je završila sve kurseve i napredni. Radni vek je provela na VMA na odeljenju dermatovenerologje.


Top
Show Buttons
Hide Buttons