Korekcija nosa laserom-Rhynoplastica

Korekcija Nosa Laserom - Rhynoplastica

Estetska korekcija nosa je jedna od najzahtevnijih operacija jer se jasno uočava promena koja znatno doprinosi poboljsanju izgleda i moze znatno promeniti fizionomiju. To navodi na zaključak da ovakve operacije trebaju izvoditi stručnjaci ne samo sa posedovanjem velikog umeća već i sa odgovarajućim iskustvom.
Korekcija nosa je takodje veoma značajna operacija jer treba imati u vidu da je oblik nosa jedna od glavnih odličja ljudskog lica i kao takav doprinosi skladu lica kao celine. Nije teško razumeti da taj sklad veoma cesto određuje i psihički status osobe.Te osobe sa nepravilnim nosem cesto imaju nesigurnost i pate zbog toga. Osetljive osobe često mogu biti potpuno zakočene ovakvim nedostatkom te nisu u mogucnosti da u privatnom i poslovno životu donose pravilne odluke. Zato je potrebno naglastiti da svaki nos može da se koriguje. Iskustava nam govore da se nakon urađenog zahvata i oporavka pacijenati osećaju mnogo bolje sigurnije i srećnije.
Lep oblik nosa se određuje njegovom veličinom i skaladom sa licem, pravilnoj gornjoj liniji kao i u širini nozdrva i širini samog nosa.
Uspeh operacije zavisi od mnogih faktora a jedan od najbitnijih je sigurno i pravi izbor hirurga jer je najalkše oblikovati nos na kome nisu rađene prethodne intevrencije ili nije bio povređen ali i takave noseve je moguće uspešno korigovati. Naravno, anatomska struktura nosa, jačina kostiju, debljina hrskavice i osnovni oblik bitno utiču na krajnji ishod operacije kao i reakcija tkiva pacijenta na operativni zahvat. Da bi se zadovoljili svi ovi uslovi,ukoliko je potrebno, primenjuje se kompjuterska animacija, odnosno prikazivanje mogućih rezultata i mogućeg oblika nosa. Na taj način možemo videti koji oblik nosa najviše odgovara određenom licu što je dobar preduslov za uspešan rezultat. Ono što takođe doprinosi boljim i sigurnijim rezultatima je i Primena Operativnog ultrapusnog lasera u ovoj operaciji gde se pristupni rezovi prave bez krvarenja što olakšava tok operacije i ubrzava oporavak. Najznačajniji doprinos lasera kod ovih operacija je u obradi vrha nosa i hrskavicama, kao i korekciji oblika i veličina nozdrva.

Operativni tok

Operativnom zahvatu prethodi preoperativna obrada pacijenata. Priprema takođe obuhvata i fotografisanje radi praćenja  rezultata.
Sam hirurški zahvat se moze izvoditi u loklanoj anestezije ili  opštoj Anesteziji i potpuno je bezbolan i bezbedan za pacijenta.

Korekcija Nosa
Operacija traje od 30 do 90 minuta  pa i duže što zavisi od vrste intervencije koja se izvodi. Naime može se raditi samo vrh nosa ali takođe  kompletan nos što podrazumeva i koštani deo, takodje se može raditi i nadogradnja nosa kod defekata ili kombinacija i za  funkcionalnim operacijama što podrazumeva proširenje unutrašnjih vazdušnih puteva nosa što se radi istovremeno ali u saradnji sa ORL hirurgom Prilikom operacije nema spoljnih vidljivih ožiljaka izuzev ukoliko je potrebna značajnija korekcija veličine i  širine nozdrva ali i tada su  operativni rezovi u prirodnim ivicama i naborima pa su slabo uočljivi. U toku operacije kost se preoblikuje i postavi se imobilizacija na spoljašnoj strani nosa  koja ostaje sedam dana. Ta imobilizacija ima za cilj da se usmeri zarastanje kostiju u novom polozaju i vrlo je značajno izbegavati  povrede u periodu od šest nedelja nakon  zahvata što garantuje siguran ishod. Prirodan  tok oporavka tkiva traje nekoliko nedelja pa i meseci nakon operacije ali  vidljivi tragovi  takvog oporavka su nestali već posle  desetak dana od  same operacije. Naime  tih 7-10 dana mogu se očekivati značajni otoci  u predelu očiju i lica koji su praćeni modrilom ali to brzo nestaje dok diskretni otoci nestaju u narednom navedenom periodu.  Nakon sedam dana od operativnog zahvata skidaju se tamponi koji se stavljaju u nosne otvore  i imaju za cilj da podrže novu formu nosa a takođe se skida i imobilizacija sa  spoljašnjeg dela nosa čime je najosetljivija faza i završena. Intersantno je da nakon ovih vrsta intervencija bolovi nisu prisutni ili su vrlo slabog inteziteta što takođe olakšava odluku da se podvrgnete ovakvom  zahvatu.

Vrlo često i kada je to potrebno može se u jednom  zahvatu uraditi i funkcionalna operacija  to jest devijacija  septuma koja ima za cilj poboljšanje i povećanje prohodnosti vazdušnih puteva nosa.

Uputstva za pacijente

Operacija se radi u loklanoj ili opštoj anesteziji sto podrazumeva da pored lokalnog anestetika pacijent dobija i sredstvo za spavnje te lagodno prođe kroz ceo operativni tok. Preporučuje se pacijentu da nekoliko sati pre intervnecije  ne jede i ne pije.  Sve potrebne laboratoijske i ostale analize rade se  kod nas, pola sata pre same intervencije, pa nakon razgovora sa internistom i  anesteziologom može da se pristupi operaciji. Posle operacije  pacijent pod nadzorom stručnog osoblja boravi u bolnici najduže 24 sata,nakon čega se otpušta na kućnu negu. Prva kontrola se obavlja sedmog dana nakon operativnog zahvata kada se vade tamponi i skida imobilizacija sa spoljašnjeg dela nosa.
Bolovanje neophodno za ovaj zahvat obuhvata prvih 7-10 dana kada  su uočljivi otoci i postoji  imobilizacija spoljnog dela nosa ali se može  putovati neposredno nakon obavljene operacije.
Ponovo naglašavamo da je potrebno voditi računa da ne dođe  do pomeranja imobilizacije prvih sedam dana.


Top
Show Buttons
Hide Buttons