Konsultacije

Konsultacije
Pre svake hirurške intrevencije dolazite na konsultativni pregled kod naših lekara. Tom prilikom se pažljivo saslušaju Vaše želje, objasni Vam se tok zahvata i postoperativni oporavak. Mogu se napraviti i skice i predvideti kakav se estetski rezultat može realno očekivati.

Pre operacije treba uraditi sledeće preglede:

  • Laboratorijska analiza krvi
  • EKG
  • Ultrazvučna dijagnostika
  • Pregled interniste
  • Fotografija pre (i posle) intervencije

Očekivanja

Kod intervencija na licu rezultati će veoma brzo ispuniti Vaša očekivinja, svežiji i mladolikiji izgled.
Kod intervencija na telu potrebno je sačekati nekoliko nedelja kako bi se videli očekivani rezultati.

Operativni zahvat

Na dan operativnog zahvata sve je podređeno pacijentu, uz stalni nadzor lekara i sestara, da obezbede pacijentu što bezbedniji i lagodniji operativni zahvat i prijatan boravak u našoj bolnici.
Kod opštih intravenskih anestezija u timu je prisutan i anesteziolog koji vodi pacijenta kroz anesteziju operativnog zahvata.

Oporavak

Po završetku svake intervencije pacijent obavezno dobija pismeno uputstvo o postoperativnom ponašanju čime se oporavak čini lakšim i bezbednijim.
Kod manjih hirurških intervencija oporavak je brži i rezultati su brže vidljivi.
Kod većih operativnih zahvata oporavak je sporiji ,rezultati su vidljivi tek posle nekoliko nedelja i potrebna je češća kontrola kod našeg doktora.

Zakazivanje

Svi pregledi se zakazuju telefonom, mailom ili lično. Maksimalno izlazimo u susret pacijentima za termin pregleda i intervencije.


Top
Show Buttons
Hide Buttons